Dobiegł końca proces połączenia spółki Scansani sp. z o.o. ze spółką „Sanplast” SA

Aktualności Data publikacji: 28/02/2022

Dobiegł końca proces połączenia spółki Scansani sp. z o.o. ze spółką „Sanplast” SA

Dobiegł końca proces połączenia spółki Scansani sp. z o.o. ze spółką „Sanplast” SA

Uprzejmie informujemy, że, z dniem 28 lutego 2022 dobiegł końca proces połączenia spółki Scansani sp. z o.o. ze spółką „Sanplast” SA z siedzibą w Wymysłowicach. Połączenie dokonane zostało trybie łączenia przez przejęcie, w jego wyniku „Sanplast” SA przejął z mocy prawa z dniem połączenia wszystkie prawa i obowiązki spółki Scansani. (art.494 § 1 ksh).

Od tej pory wszystkie pisma i dokumenty (w tym faktury, jeśli są wystawiane), których odbiorcą była dotąd spółka Scansani sp. z o.o. dla swej poprawności muszą zawierać dane spółki przejmującej tj. Sanplast SA, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno, KRS 0000291835, NIP 557-15-80-536, REGON 092901556. Z kolei ewentualne dokumenty obciążeniowe, w miejsce spółki Scansani sp. z o.o. wystawiać będzie Sanplast SA.

Poniżej przesyłamy także dane kontaktowe do Działu Obsługi Klienta:

  • Klaudia Kujawska                – mail: k.kujawska@sanplast.pl        tel. 694 932 817
  • Łukasz Opala                        – mail: l.opala@sanplast.pl               tel. 728 829 984

Bardzo dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z informacją. Chcielibyśmy Państwa zapewnić, że wdrożone zmiany nie wpłyną na terminowość ani sposób realizacji generowanych przez Państwo zamówień.  Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy: biuro@scansani.pl

Aktualności Data publikacji: 28/02/2022