O firmie
Historia
Doświadczenie
Technologia

Scansani sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim to firma produkcyjna o wieloletnim doświadczeniu w branży sanitarnej.

W grudniu 2014 roku zmieniła swoją nazwę z Laminex sp. z o.o. na Scansani sp. z o.o.

Scansani sp. z o.o. posiada w swojej ofercie:

  • wanny akrylowe,
  • panele (osłony) do wanien,
  • brodziki akrylowe,
  • panele (osłony) do brodzików,
  • kabiny prysznicowe.

Siłą firmy jest wysoka efektywność, na którą składa się stosunek jakości do kosztów produkcji oraz doświadczenie w produkcji trudnych wyrobów w krótkich seriach, dedykowanych zarówno na rynek zarówno polski, jak i zagraniczny. Wiele lat pracy, doświadczony personel, certyfikaty ISO, dopuszczenia do produkcji wg. najbardziej wymagających norm europejskich to ogromne atuty firmy.

Scansani oferuje swoje wyroby pod markami własnymi – Scandispa, Saniform jak i pod brandami znanych producentów i dystrybutorów w branży sanitarnej.

Firma dzięki wieloletniemu doświadczeniu i eksperckiej wiedzy, stosuje efektywne strategie lidera operacyjnego, utrzymując wysoką jakość przy niskich kosztach. Na rynkach skandynawskich produkty Scansani doskonale funkcjonują pod marką Scandispa, która jest znana i doceniana ze względu na tradycyjną skandynawską jakość wykonania.

Ważne daty w historii

Spółka Scansani rozpoczęła swoją działalność pod nazwą LAMINEX w roku 1987 w Opaczy pod Warszawą. Od momentu powstania produkowała wyroby sanitarne w technologii kompozytu poliestrowo-szklanego. Były to wanny, brodziki, zlewozmywaki.

Początek lat dziewięćdziesiątych był dla firmy dynamicznym okresem zmian i rozwoju w technologii produkcji. Zdecydowano się na rozpoczęcie produkcji wanien i brodzików z akrylu sanitarnego. W latach 1993-1995 firma została przeniesiona do Mińska Mazowieckiego. Tam, na terenie Państwowego Ośrodka Maszynowego, zbudowano linię produkcyjną. Fabryka została wyposażona w specjalistyczne maszyny i urządzenia, a załoga odpowiednio przeszkolona. Nawiązano kontakty z najlepszymi światowymi dostawcami surowców: ICI, DSM, by móc rozpocząć produkcję wanien i brodzików w nowej technologii.

Systematyczny wzrost sprzedaży wyrobów akrylowych, spowodował, że Scansani znalazł się w orbicie zainteresowań Grupy Sanitec, lidera w branży wyrobów wyposażenia łazienek w Europie. W marcu 1995 roku włączono firmę do struktur organizacyjnych Grupy Sanitec. Równocześnie rozpoczął się kolejny etap reorganizacji i modernizacji firmy. Potrojono wielkość produkcji, zwiększono liczbę wzorów, kolorów, unowocześniono i rozbudowano park maszynowy. Zmiany te były przeprowadzane bez przerywania produkcji z zachowaniem pełnej płynności funkcjonowania firmy. Oferta produkowanych wyrobów została wzbogacona o wanny z hydromasażem i kabiny natryskowe.

Od 1997 roku wyroby produkowane w fabryce Scansani sprzedawane były pod marką KOŁO. Poziom technologiczny i jakościowy wyrobów spełniał wysokie wymagania norm europejskich. Z sukcesem wdrożono System Zarządzania wg norm ISO 9000, co pozwoliło na rozpoczęcie sprzedaży do krajów Europy Zachodniej (Niemcy, Włochy, Francja, Anglia, Szwecja). Sukcesywnie podjęto produkcje dla firm Allia, Koralle, Keramag, IFO, IDO, Twyford, Domino, Leda, Sanitec Ukraina). Firma dbała o to by progres technologiczny niósł ze sobą rozwiązania proekologiczne. Dbano, by proces produkcji uwzględniał wszelkie wymogi ochrony środowiska. Potwierdzeniem skuteczności działań środowiskowych i rozwiązań proekologicznych było uzyskanie w 1999 roku certyfikatu ISO 14000.

Również ważny w rozwoju firmy był obszar związany z poprawą jakości pracy. Szybki wzrost skali biznesu oraz porządkowanie struktur funkcjonalnych w ramach Grupy Sanitec były bodźcem do decyzji w sprawie formalnego połączenia spółek Scansani i Scanaqua. Był to rok 2004.

W roku 2008 Grupa Sanitec zdecydowała o zamknięciu Zakładu w Mińsku Mazowieckim w konsekwencji procesów restrukturyzacyjnych prowadzonych od roku 2004. Rozpoczęto przenoszenie części produkcji (wanny segmentu bazowego) do fabryki w Ozorkowie. Równolegle podjęto poszukiwania podwykonawców wanien specjalnych (krótkie serie, trudne wzory, złożone technologie), średniego i wyższego segmentu, wanien z hydromasażem i paneli do wanien.

W lipcu 2009 reaktywowano Scansani jako Spółkę Celową, która przejęła nieruchomość, urządzenia i pracowników oraz podjęła produkcję na rzecz przedsiębiorstw Grupy Sanitec (m.in. Scanaqua, Sanitec Koło i IFO). Na mocy poczynionych ustaleń zagwarantowano płynne przekazanie pełnej dokumentacji w tym transfer ISO 9000 i 14000, certyfikatów dla wyrobów z hydromasażem (ITB), certyfikatu NF, zezwoleń dotyczących eksploatacji środowiska, umów z podwykonawcami i dostawcami, wszelkich regulaminów, instrukcji i procedur.

W marcu 2014 Cygnet Sp. z o.o., za którym stoi Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych przejął udziały w firmie. Scansani Sp. z o.o. rozpoczęła nowy dynamiczny i ekspansywny okres w swoim istnieniu.

Jedną z najsilniejszych stron Scansani Sp. z o.o. jest wykwalifikowany personel. Dzięki jego doświadczeniu, wiedzy, umiejętnościom oraz pracy zespołowej Firma może efektywnie realizować strategię lidera operacyjnego. KNOW-HOW personelu jest rezultatem długoletniej praktyki w branży sanitarnej.

Kadra kierownicza firmy ma ponad 10 lat doświadczenia w branży Bath&Shower. Średni staż pracownika produkcyjnego fabryki wynosi ponad 8 lat. Zespół Firmy jest przygotowany do współpracy z polskimi i zagranicznymi kooperantami. Zarówno działy handlowe jak i inżynieryjny, badawczy i produkcyjny funkcjonują w kulturze międzynarodowej. Wyraża się to w otwartości na oczekiwania i rozwiązania sugerowane przez klientów. Pracownicy Scansani są zorientowani na najwyższy poziom obsługi klienta, z ukierunkowaniem na wysoką jakość współpracy w zakresie realizowanych zamówień. Dział inżynieryjny posiada wysokiej jakości industrialne i produkcyjne KNOW-HOW. Wiedza ta została wielokrotnie potwierdzona przy przeprowadzaniu z sukcesem skomplikowanych transferów produkcyjnych.

Ważną rolę w firmie odgrywa również zespół badawczy dysponujący profesjonalnym laboratorium.

Firma Scansani specjalizuje się w produkcji wyrobów wyposażenia łazienek z tworzyw sztucznych. Posiada doskonałe zaplecze technologiczne i profesjonalny zespół wysokiej klasy specjalistów. Udowadnia to wielokrotnymi zakończonymi sukcesem realizacjami wyrobów trudnych w krótkich liniach.

Firma dysponuje kompletnym parkiem produkcyjnym.

Ważnym aspektem kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie wysokiej jakości produkcji. Scansani Sp. z o.o. posiada własne laboratorium, które jest wstanie przeprowadzić pełny zakres testów produktów sanitarnych. Wykonuje następujące badania:

  • pomiar tolerancji wymiarowo-kształtowej wyrobów, 
  • badania termiczne wyrobów, 
  • pełen zakres badań chemicznych, 
  • statyczna próba obciążeń 
  • próba uderzeniowa. 

Laboratorium obecnie oczekuje na otrzymanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacyjnego